تبلیغات محیطی

3 08 2008

یکی از انواع رایج تبلیغات تبلیغات روی بدنه ی خودرو هاست که تازگی ها شرکت ها حساب خاصی روش باز کردن.

مطالب ما را از طریق فید دنبال کنید اگر نمی دانید فید چیست اینجا کلیک کنید
Advertisements